Första godkända hingsten efter Diarado i Sverige

Daquar CC blev bästa 3-års hingst vid 2012 års bruksprov. Han hoppade spänstigt och energiskt, bra teknik och positiv inställning. Lätt energisk vägvinnande galopp. Avspänd och ridbar. Daquar CC fick 129 i hoppindex på 70 dagars prov i Schlieckau.
Stostam 6848.

Han blev AB premierad 2013

Fadern Diarado en supermodern hopphingst som sport och avelsvärlden väntat på. Enastående kapacitet, hundraprocentig inställning och intelligens som är eftertraktad vid dagens tekniska banor. Bruksprovsvinnare i Holstein 2007 med fantastiska poäng som bästa hingst i sitt 70 dagars prov och ett svåröverträffat totalindex på 150,57.

Diarados härstamning är ett pärlband av topphingstar. Diamant de Semilly, Corrado 1, Contender, Lord, Ramiro. Morfar Quinar efter Quidam de Revell tävlade själv i internationell hoppning med Jos Lansink och har lämnat ett flertal godkända hingstar bla. Qintender och Quick Nick. Morfars far Lovari är efter Lasino-Capitol-Caletto II.Lovaris mormor Wisma är mamma till Cassini I och II. Mamma Valentina 11/05 är diplomsto. Mormor Rosita 1/01 är statspremiesto. En dotter är diplomsto och en son går svår hoppning. Mormors mor Wodka 1 H/84 efter Latino har två statspremierade döttrar och en son som är godkänd hingst i Holsteinerförbundet. Liberator 2574/93. Hon har 8 avkommor som alla går eller har gått medelsvår till svår hoppning

Daquar CC har fått ett fint kvitto på sin första årgång, genom att placera sig på top tiolistan av fadershingstar.
Han har dessutom fått årets högsta snittvärde för typ med 8,50 och det näst högsta för galoppen 8,19

Spermaprover är tagna utan anmärkning och kvalitéen är mycket god.

2012 fick han 42 ston och 38 blev dräktiga.
2013 fick han 21 ston och 19 blev dräktiga.
2014 fick han 26 ston och 25 blev dräktiga.

Alla som betäcker med Daquar CC 2014 får ett CC täcke eller shabrak vid 90 dagars dräktighet.

Daquar CC kommer 2015 att tävlas av Fredrik Spetz med inriktning mot Falsterbo och unghäst VM.

han kommer att finnas på fryst hos Eklunda stuteri samt Nygårdens stuteri.

 

 

Leaping Fea 240 € + VAT (2000 SEK + moms)
Gestation Fee 90 days 710€ + VAT (6000 SEK + moms)

First Swedish official stallion from Diarado

Daquar CC was the best 3-year old colt at the Official Swedish performance test 2012. He jumped wiry and energetic, good technique and a positive attitude. Easy energetic ground covering canter. Relaxed and rideable.He got 129 in jumpingindex in 70 days test in Schlickeau.

Father Diarado, a hypermodern jumps stallion sport and breeding the world has been waiting for. Outstanding capacity, one hundred percent attitude and intelligence that is highly demanded in today’s technical courses. Performance test winner in Holstein in 2007 with fantastic scores best stallion of his 70-day trial and a severe surpassed the total index of 150.57.

Diarados lineage is a string of top stallions. Diamant de Semilly, Corrado 1, Contender, Lord, Ramiro. Grandpa Quinar by Quidam de Revell competed himself in international show jumping with Jos Lansink and has left several approved stallions e. g Qintender and Quick Nick. Lovari by Lasino-Capitol-CalettoII. Lovaris grandmother Wisma  is mother to Cassini I and II. Mother Valentina 11/05 are diploma. Grandmother Rosita 1/01 is German official diploma Mare. A daughter’s is a diploma Mare and a son goes national classes in showjumping. Grandmother Wodka 1 H/84 for Latino has two state-winning daughters and a son who is an approved stallion in Holsteiner ferbandt. Liberator 2574/93. She has eight offspring where all compete in moderate to high jumping.

Semen samples are taken without comment and quality is ”very good”.

In 2012 he got 42 mares and 38 became pregnant.
In 2013 he got 21 mares and 19 became pregnant.

Jumping Daquar CC 1236 in mars 2014